ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ SROI Practioner Work Shop Program ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Social Value Thailand ได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ SROI Practioner Work Shop Program ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี