Nise Columnist

ชื่อ รายละเอียด
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

 

หนุ่มไทยนำ SE ขึ้นเวทีโลก สัญญาณดี กิจการเพื่อสังคมคึกคัก

ปัจจุบันพัฒนาการของหลักคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ที่มีการปรับแนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี

       ยิ่งถึงขั้นจัดตั้งเป็น “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise หรือ SE ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดประสงค์ CSR สมบูรณ์แบบ แต่ใช้กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศอังกฤษ และแนวคิดแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเช่นนี้กำลังเป็นที่สนใจนำไปใช้ในหลายประเทศ

สร้างโลกไร้จนด้วยแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise

หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม”นับพันแห่งทั่วโลก ก็เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

“ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างสังคมในอุดมคติ”

หากมีการสืบเสาะถึงต้นตอของสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกเราอยู่ตอนนี้ นับตั้งแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงการทำสงครามระหว่างเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ตกเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในแทบทุกคดีแต่ถ้าถามว่า “หรือจะให้ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด?” เชื่อว่า แทบทุกคนก็คงจะส่ายหน้าไม่เอาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว “การทำธุรกิจโดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 

ธุรกิจเพื่อสังคม

เรามักจะเข้าใจว่า "ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็คือสิ่งเดียวกับ"ธุรกิจเพื่อสังคม"(Social Enterprise) ซึ่งกำลังเริ่มถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในขณะนี้

ธุรกิจเพื่อสังคม ใช่แค่ "อุดมคติ" ?

ในโลกที่มักมองอะไรแบบแยกส่วน ธุรกิจก็คือองค์กรที่ทำกำไรสูงสุดที่จะเกี่ยวพันกับสังคมบ้างก็เมื่อนำกำไร คืนกลับสู่สังคมในรูปแบบความช่วยเหลือต่างๆ ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนก็มุ่งเน้นงานพัฒนาโดยแยกส่วนอย่างชัดเจนกับธุรกิจหากในแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่แยกกัน

กิจเพื่อสังคม หรือ Social Business

ปัจจุบัน คำว่าธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เริ่มเข้ามาเป็นที่แพร่หลายในหมู่ของผู้ประกอบการธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ต้องการตอบสนองความตั้งใจของตนเองที่จะช่วยเหลือสังคมโดยใช้ “ธุรกิจ” เป็นตัวกลางในการส่งต่อ “สิ่งดีๆ” ให้กับสังคม

ในยุคเดิมๆ การทำธุรกิจ มักจะควบคู่มากับการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือแก่ผู้มีอุปการคุณต่อตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องนึกถึงบุคคลอื่น

“Young Citizen”กิจการเพื่อสังคมของคนหนุ่มสาว

“ข้าวหอมสุข”ส่งกลิ่นหอม และความสุขอยู่ในบูธเล็กๆ ของงาน“คนไทยขอมือหน่อยฯ” นี่คือหนึ่งกิจการเพื่อสังคมจากพลังของคนหนุ่มสาว..Young Citizen

กรณีศึกษา SE : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กรณีศึกษา SE : ต้นแบบการรวมกลุ่ม “เกษตรกรคนพิการ” สู่การยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรี
กรณีศึกษา SE : ผู้นำการพัฒนาคนพิการอย่างครบวงจรด้วยแนวทาง “กิจการเพื่อสังคม”
Ikea Sustainability Report: Normalized Emissions Fall 21.5%
4 Innovative Sustainability Concepts For Big Business
In study of next generation donors, good news for start-ups, social entrepreneurs and innovators
E-co Business..เขียว ช่วยโลก ธุรกิจรอด !!

ภัยธรรมชาติที่เล่นงานโลกหนักขึ้นท่ามกลางโจทย์ธุรกิจที่ยากสาหัสขึ้นเรื่อยๆทำให้ E-co Businessอาจกลายมาเป็นทางรอดชี้ชะตาผู้ประกอบการอนาคต

How to Inspire an Ownership Spirit Among Employees
Seven Ways to Boost Employee Morale