B Corp Annual Asia Forum Power Asia 2016

เมื่อวันที่ 28 - 30  มีนาคม 2559  กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป  ได้เข้าร่วมการประชุม  B Corp Annual Asia Forum. Power Asia 2016.  ที่ Taiwan Academy of Banking and Finance (TABF)  เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ว่าจะในประเทศต่างๆที่ได้มีการเข้าร่วมการประชุม หรือจะเป็นระดับ Asia เองก็ตาม และเพื่อหวังผลให้ทั้งโลกได้มีการตระหนักถึงปัญหาทางสังคมและความเหลื่อมล้ำทางรายได้และสภาพความเป็นอยู่  ทั้งนี้ก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมโลก

ในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาคพื้น Asia  โดยที่ประเทศไต้หวันเป็นเจ้าภาพ  โดยในงาน ได้รับเกียรติ จากประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  นายหม่า อิงจิ่ว  ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม   ทั้งนี้ได้มีหัวข้อการประชุม ทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมกิจการทางสังคม ,ปัญหาทางสังคม ,วิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคม และช่องทางทางธุรกิจเพื่อสังคม  โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม