โครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์กรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้ขึ้นไปบรรยายพิเศษในโครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม    ซึ่งทาง สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่     ได้มีการจัดการอบบรมให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กร ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่ หรือเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กรเป็นจำนวนมาก  โดยบรรยายในหัวข้อ “Social Entrepreneurship " ณ ห้องยูงทอง 1 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์   ซึ่งผู้ที่เข้าฟังล้วนแต่เป็นนักลงทุน และผู้บริหารองค์กร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดทางสังคมเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต เมื่อบุคคลที่เข้าฟังเหล่านี้ได้มีการเห็นถึงประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ในประเทศไทย และสามารถแบ่งเบาภาระของภาครัฐบาลได้อีกด้วย