ตอนที่ 5 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย4 (ตอนที่ 2)

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด