ตอนที่ 4 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย4 (ตอนที่ 1)

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด