ตอนที่ 3 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย3

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณอมรา พวงชนก ประธานกรรมการ บริษัทสยามแฮ้นดส์ จำกัด