ตอนที่ 2 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย2

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณยุทธนา ใสไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล