ข่าว 3 มิติ ร่วมชูโครงการสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา

(กดที่รูปภาพเพื่อแสดงผลวิดิโอ)

 

รายการข่าว 3 มิติ ร่วมนำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาชีพการพิมพ์สกรีนสำหรับคนพิการทางสติปัญญา โดยการสนับสนุนร่วมกับภาคธุรกิจ สมาคมคนพิการทางสติปัญญา และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป โดยหวังจะผลักดันให้เป็นรูปแบบของ Social Enterprise ที่พัฒนาการให้ความช่วยเหลือแบบบริจาคกับคนพิการ เปลี่ยนมาเป็นการสร้างโอกาส สร้างคน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางสติปัญญาให้มีความพร้อมและเหมาะสมเพื่อนำเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป