กิจเพื่อสังคม หรือ Social Business

ปัจจุบัน คำว่าธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เริ่มเข้ามาเป็นที่แพร่หลายในหมู่ของผู้ประกอบการธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ต้องการตอบสนองความตั้งใจของตนเองที่จะช่วยเหลือสังคมโดยใช้ “ธุรกิจ” เป็นตัวกลางในการส่งต่อ “สิ่งดีๆ” ให้กับสังคม

ในยุคเดิมๆ การทำธุรกิจ มักจะควบคู่มากับการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือแก่ผู้มีอุปการคุณต่อตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องนึกถึงบุคคลอื่น

นับตั้งแต่ยุคสมัยของการแสวงหาอาณานิคมเพื่อกอบโกยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นำกลับไปสู่แผ่นดินเดิมที่เริ่มขาดแคลนทรัพยากรนั้นๆ ต่อมาจนถึงยุคสมัยของการใช้ทาส มาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับ นายทุน

แม้กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ที่ตำราด้านการบริหารธุรกิจ ได้พร่ำสอนผู้บริหารธุรกิจว่า เป้าหมายของการประกอบธุรกิจ ก็คือ การสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของธุรกิจ

ดังนั้น เรื่องของการทำธุรกิจเพื่อสังคม จึงถือได้ว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่จริงๆ และน่าจะได้รับความชื่นชมจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจที่ไม่หวังผลตอบแทนเพื่อตนเองแต่ผู้เดียว แต่หวังที่จะส่งผลตอบแทนไปยังสังคมรอบข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมที่อยู่สถานะที่ด้อยกว่า

คำว่า ธุรกิจเพื่อสังคม ได้รับคำนิยามจาก ศาสตราจารย์ มูฮัมเม็ด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นธนาคารเพื่อคนจนในปากีสถาน โดยเจตนาที่จะขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากโลก

ศาสตราจารย์ยูนุส ได้ให้คำจำกัดความของ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ไว้ว่า

(1) เป็นธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยเฉพาะให้ด้านใดด้านหนึ่ง

(2) จะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ โดยกำไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนต่อในธุรกิจหรือใช้เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นใหม่ เพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้นเช่น ใช้เพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจหรือการให้บริการออกไป ใช้เพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น

เครดิต: กรุงเทพธุรกิจ

รูปภาพ: 
intro: 

ปัจจุบัน คำว่าธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เริ่มเข้ามาเป็นที่แพร่หลายในหมู่ของผู้ประกอบการธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ต้องการตอบสนองความตั้งใจของตนเองที่จะช่วยเหลือสังคมโดยใช้ “ธุรกิจ” เป็นตัวกลางในการส่งต่อ “สิ่งดีๆ” ให้กับสังคม

ในยุคเดิมๆ การทำธุรกิจ มักจะควบคู่มากับการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือแก่ผู้มีอุปการคุณต่อตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องนึกถึงบุคคลอื่น