NISE Corporation


B Corp Annual Asia Forum Power Asia 2016

เมื่อวันที่ 28 - 30  มีนาคม 2559  ทางกิจการเพื่อสังคม  NISE Corp SE  ได้เข้าร่วมการประชุม  B Corp Annual Asia Forum. Power Asia 2016.  ที่ Taiwan Academy of Banking and Finance (TABF)  เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 

อ่านต่อ...
โครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์กรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้ขึ้นไปบรรยายพิเศษในโครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม

อ่านต่อ...
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Stemศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์

วันที่ 16 มีนาคม 2559 กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Stemศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ ( IPST ROBOTTIC STEM) ณ ห้อง EGG   โรงแรม บีท โฮเทล  สุขุมวิท

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมความพร้อมในการเดินหน้ากิจการเพื่อสังคม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นถึงความพร้อมในการเดินหน้ากิจการเพื่อสังคม โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร. พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจเป็นประธานในที่ประชุม ได้มีการประชุมในวาระต่างๆ โดยหนึงในวาระการประชุมคือ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อกิจการเพื่อสังคม จึงได้มีการเรียนเชิญ คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ มาเป็นวิทยากร เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงประวิติความเป็นมาและความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม จึงให้อาจาย์ในฝ่ายต่างๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับการเดินหน้ากิจการเพื่อสังคม 

อ่านต่อ...

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

 

อ่านต่อ...
หนุ่มไทยนำ SE ขึ้นเวทีโลก สัญญาณดี กิจการเพื่อสังคมคึกคัก

ปัจจุบันพัฒนาการของหลักคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ที่มีการปรับแนวคิดเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดี

       ยิ่งถึงขั้นจัดตั้งเป็น “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise หรือ SE ซึ่งเป็นกิจการที่มีจุดประสงค์ CSR สมบูรณ์แบบ แต่ใช้กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จมากในประเทศอังกฤษ และแนวคิดแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเช่นนี้กำลังเป็นที่สนใจนำไปใช้ในหลายประเทศ

อ่านต่อ...
สร้างโลกไร้จนด้วยแนวคิด “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise

หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม”นับพันแห่งทั่วโลก ก็เป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ...
“ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างสังคมในอุดมคติ”

หากมีการสืบเสาะถึงต้นตอของสารพัดปัญหาที่กำลังรุมเร้าโลกเราอยู่ตอนนี้ นับตั้งแต่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงการทำสงครามระหว่างเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ตกเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในแทบทุกคดีแต่ถ้าถามว่า “หรือจะให้ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด?” เชื่อว่า แทบทุกคนก็คงจะส่ายหน้าไม่เอาด้วยเช่นกัน ฉะนั้นแล้ว “การทำธุรกิจโดยมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

 

อ่านต่อ...
ธุรกิจเพื่อสังคม

เรามักจะเข้าใจว่า "ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็คือสิ่งเดียวกับ"ธุรกิจเพื่อสังคม"(Social Enterprise) ซึ่งกำลังเริ่มถูกจับตามองจากหลายฝ่ายในขณะนี้

อ่านต่อ...